X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Tło:

Zarządzenie nr 1 z dnia 20 października 2020r.

Zarządzenie  nr 1 z dnia 20 października 2020r.

 Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu

w sprawie szczególnych rozwiązańokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu w związku
z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID

 

Zarządzam, że:

1.      Nauczanie zdalne dla Słuchaczy w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych
w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Skarbowa 2  jest obowiązkowe.

2.      Każdy słuchacz zobowiązany jest do uaktualnienia (przekazania do szkoły) swojego adresu e-mail i aktualnego numeru telefonu umożliwiającego bezpośredni kontakt ze Słuchaczem, oraz przesyłanie Słuchaczowi materiałów źródłowych do poszczególnych tematów zajęć (zdalnych lekcji).

3.      Zapewnia się każdemu Słuchaczowi lub  rodzicom (w przypadku słuchacza niepełnoletniego) możliwość konsultacji  zdalnych (online) z nauczycielem prowadzącym zajęcia za pomocą wskazanej Słuchaczowi platformy internetowej. Słuchacz ma także możliwość konsultacji z nauczycielem  poprzez przesłanie wiadomości e-mail na adres liceumkk@gmail.com lub telefonicznie w uzgodnionym wcześniej terminie.

4.      Słuchacze mają obowiązek na bieżąco odbierać przesłane im na wskazany przez nich adres e-mail materiały źródłowe do zajęć (zdalne lekcje),   zapoznać się z nimi
i stosować  do zaleceń nauczyciela zawartych w poleceniach.

5.      Obowiązkiem słuchaczy jest regularne sprawdzanie swoich elektronicznych kont pocztowych (wskazanych przez nich adresów e-mail), na które z adresu liceumkk@gmail.com przesyłane są im materiały źródłowe do zajęć (zdalne lekcje) oraz inne informacje związane z realizacją w szkole zdalnego nauczania.

6.      Określam sposób monitorowania obecności i aktywności słuchaczy oraz klasyfikacji w okresie zdalnego nauczania przez:

a)      Wykonanie i przekazanie do szkoły (we wskazanej formie) co najmniej jednej pracy kontrolnej w miesiącu z każdego przedmiotu, we wskazanych terminach.

b)      Podstawą klasyfikowania słuchacza w okresie zdalnego nauczania  są prace kontrolne oddane przed kształceniem zdalnym oraz realizowane w okresie zdalnego nauczania.

c)      Złożenie  comiesięcznego oświadczenia wg. wzoru udostępnionego przez szkołę
 o przerobieniu wskazanego materiału do poszczególnych tematów zajęć.

d)     Prace kontrolne przekazane po wskazanym terminie nie będą sprawdzane.

e)      W wyjątkowych przypadkach słuchacz może złożyć przed upływem terminu przekazania pracy kontrolnej i oświadczenia, prośbę (z uzasadnieniem)
o przedłużeniu terminu przekazania pracy kontrolnej i oświadczenia.

f)       Terminowe odsyłanie prac i ich ocena pozytywna będzie  podstawą zaliczeniu nauki w okresie nauczania zdalnego oraz dopuszczenia do egzaminu semestralnego.

7.      Obowiązkiem słuchaczy jest regularne sprawdzanie informacji publikowanych na stronie internetowej szkoły pod adresem www.fddp.pl

8.      Sposób organizacji egzaminów semestralnych i klasyfikacyjnych realizowanych podczas zdalnego nauczania określony zostanie w odrębnym zarządzeniu.

9.      Zarządzenie obowiązuje na czas nieokreślony aż do jego odwołania

 

Dyrektor szkoły

/-/ Marian Saskawstecz
hermesbirkinae parsmovies