X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Tło:

Zarządzenie nr 1 z dnia 18 stycznia 2021 r.

Zarządzenie nr 1 z dnia 18 stycznia 2021 r.

Dyrektora Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu

w sprawie warunków i sposobu przeprowadzenia egzaminów semestralnych, dla klasy pierwszej -  semestr pierwszy (realizowanych w związku z ustaleniem szczególnych rozwiązańokresie czasowego ograniczenia funkcjonowania Liceum Ogólnokształcącego dla Dorosłych w Kędzierzynie-Koźlu w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19),  odbywających się w dniach 22-30 stycznia 2021 r.

 

§ 1

1.       Egzaminy semestralne mają formę pisemną.

2.       Słuchacz zobowiązany jest wykonać semestralne prace egzaminacyjna samodzielnie.

3.       Słuchacz otrzymuje semestralną prace egzaminacyjne na wskazany przez niego adres e-mail. Prace egzaminacyjna przesłane są Słuchaczowi z konta pocztowego liceumkk@gmail.com, w formacie dokumentu word i/lub pdf.

4.       OtrzymanąÂ  pracę egzaminacyjna Słuchacz   uzupełnia o: swoje  Nazwisko imię, oraz zaznacza  w pracy egzaminacyjnej prawidłowe odpowiedzi (poprzez podkreślenie prawidłowej odpowiedz lub zaznaczenie prawidłowej odpowiedzi znakiem: X), a w przypadku pytania otwartego poprzez udzielenie na nie odpowiedzi pisemnej.

5.       Uzupełniony plik word zawierający prace egzaminacyjną lub zeskanowaną do pliku pdf lub jpg wydrukowaną  prace egzaminacyjną (osobno z każdego przedmiotu) należy  jako załącznik  odesłać we wskazanym w § 2 zarządzenia terminie,  na adres liceumkk@gmail.com lub dostarczyć wydrukowane prace egzaminacyjnąÂ  osobiście lub przez posłańca we wskazanym w § 2 zarządzenia terminie, do siedziby kancelarii szkoły mieszczącej się w Fundacji Dla Dobra Publicznego w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Grunwaldzka 27 (II piętro).

6.       W przypadku niemożności wydrukowania lub zeskanowania pracy egzaminacyjnej, należy wykonać prace egzaminacyjna w odrębnym pliku word lub  czytelnie na kartce papieru - osobno każdy przedmiot, wpisując na kartce: swoje imię i nazwisko, Egzamin z przedmiot: (tu wpisać odpowiednio nazwę przedmiotu) semestr pierwszy,  oraz nr pytań wraz z właściwą odpowiedzią, np. 1 a, 2 b, 3 c, itp.. oraz w przypadku pytania otwartego wpisać odpowiedz. Tak przygotowaną prace egzaminacyjna należy przesłać w terminie i formie wskazanej w powyższym punkcie 5,  jako załącznik e-mailem na adres liceumkk@gmail.com lub dostarczyć osobiście lub przez posłance, do siedziby Fundacji we wskazanym terminie.

7.       Do egzaminu dopuszcza się słuchacza, który wykonał wymagane semestralne   prace kontrolne oraz który dostarczył oświadczenia o przerobieniu wskazanych materiałów  źródłowy (zdalne lekcje) do poszczególnych tematów zajęć z: języka polskiego, języka angielskiego, historii, wiedzy o społeczeństwie, podstaw przedsiębiorczości, geografii, biologii, chemii, fizyki, matematyki i informatyki,  realizowanych  z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, przez okres realizacji nauki zdalnej w szkole.

 

§ 2

Terminy i sposób realizacji egzaminów, z poszczególnych przedmiotów dla semestru pierwszego:

1.       22.01.2021 r. – Podstawy przedsiębiorczości. Praca egzaminacyjna zostanie przesłana na wskazany przez Słuchacza adres e-mail  w tym dniu, najpóźniej do godziny 19.00.  Słuchacz ma obowiązek odesłać pracę egzaminacyjną na adres email liceumkk@gmail.com do dnia 23 stycznia 2021r. do godz. 20.00 lub   dostarczyć wykonaną prace egzaminacyjną osobiście albo przez posłańca w dniu 23 stycznia 2021r. do kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach od 14.00 do 20.00.

2.       22.01.2021 r. – Fizyka. Praca egzaminacyjna zostanie przesłana na wskazany przez Słuchacza adres e-mail,  w tym dniu, najpóźniej do godziny 19.00.  Słuchacz ma obowiązek odesłać pracę egzaminacyjną na adres email liceumkk@gmail.com do dnia 23 stycznia 2021r. do godz. 20.00 lub dostarczyć wykonaną prace egzaminacyjną osobiście albo przez posłańca w dniu 23 stycznia 2021r. do kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach od 14.00 do 20.00.

3.       23.01.2021 r. – Chemia. Praca egzaminacyjna zostanie przesłana na wskazany przez Słuchacza adres e-mail,  w tym dniu, najpóźniej do godziny 14.00. Słuchacz ma obowiązek odesłać pracę egzaminacyjną na adres email liceumkk@gmail.com do dnia 23 stycznia 2021r. do godz. 20.00 lub   dostarczyć wykonaną prace egzaminacyjną osobiście albo przez posłańca w dniu 23 stycznia 2021r. do kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach od 14.00 do 20.00.

4.       23.01.2021 r. – Biologia. Praca egzaminacyjna zostanie przesłana na wskazany przez Słuchacza adres e-mail,  w tym dniu, najpóźniej do godziny 14.00. Słuchacz ma obowiązek odesłać pracę egzaminacyjną na adres email liceumkk@gmail.com do dnia 23 stycznia 2021r. do godz. 20.00 lub   dostarczyć wykonaną prace egzaminacyjną osobiście albo przez posłańca w dniu 23 stycznia 2021r. do kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach od 14.00 do 20.00.

5.       23.01.2021 r. – Geografia. Praca egzaminacyjna zostanie przesłana na wskazany przez Słuchacza adres e-mail,  w tym dniu, najpóźniej do godziny 14.00. Słuchacz ma obowiązek odesłać pracę egzaminacyjną na adres email liceumkk@gmail.com do dnia 23 stycznia 2021r. do godz. 20.00 lub   dostarczyć wykonaną prace egzaminacyjną osobiście albo przez posłańca w dniu 23 stycznia 2021r. do kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach od 14.00 do 20.00.

6.       29.01.2021 r. – Informatyka. Praca egzaminacyjna zostanie przesłana na wskazany przez Słuchacza adres e-mail,  w tym dniu, najpóźniej do godziny 19.00. Słuchacz ma obowiązek odesłać pracę egzaminacyjną na adres email liceumkk@gmail.com do dnia 30 stycznia 2021r. do godz. 20.00 lub   dostarczyć wykonaną prace egzaminacyjną osobiście albo przez posłańca w dniu 30 stycznia 2021r. do kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach od 14.00 do 20.00.

7.       29.01.2021 r. – Matematyka. Praca egzaminacyjna zostanie przesłana na wskazany przez Słuchacza adres e-mail,  w tym dniu, najpóźniej do godziny 19.00. Słuchacz ma obowiązek odesłać pracę egzaminacyjną na adres email liceumkk@gmail.com do dnia 30 stycznia 2021r. do godz. 20.00 lub   dostarczyć wykonaną prace egzaminacyjną osobiście albo przez posłańca w dniu 30 stycznia 2021r. do kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach od 14.00 do 20.00.

8.       30.01.2021 r. – Historia. Praca egzaminacyjna zostanie przesłana na wskazany przez Słuchacza adres e-mail,  w tym dniu, najpóźniej do godziny 14.00. Słuchacz ma obowiązek odesłać pracę egzaminacyjną na adres email liceumkk@gmail.com do dnia 30 stycznia 2021r. do godz. 20.00 lub   dostarczyć wykonaną prace egzaminacyjną osobiście albo przez posłańca w dniu 30 stycznia 2021r. do kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach od 14.00 do 20.00.

9.       30.01.2021 r. – Wiedza o społeczeństwie. Praca egzaminacyjna zostanie przesłana na wskazany przez Słuchacza adres e-mail,  w tym dniu, najpóźniej do godziny 14.00. Słuchacz ma obowiązek odesłać pracę egzaminacyjną na adres email liceumkk@gmail.com do dnia 30 stycznia 2021r. do godz. 20.00 lub   dostarczyć wykonaną prace egzaminacyjną osobiście albo przez posłańca w dniu 30 stycznia 2021r. do kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie-Koźlu
w godzinach od 14.00 do 20.00.

10.   30.01.2021 r. – Język angielski. Praca egzaminacyjna zostanie przesłana na wskazany przez Słuchacza adres e-mail,  w tym dniu, najpóźniej do godziny 14.00. Słuchacz ma obowiązek odesłać pracę egzaminacyjną na adres email liceumkk@gmail.com do dnia 30 stycznia 2021r. do godz. 20.00 lub   dostarczyć wykonaną prace egzaminacyjną osobiście albo przez posłańca w dniu 30 stycznia 2021r. do kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie-Koźlu
w godzinach od 14.00 do 20.00.

11.   30.01.2021 r. – Język polski. Praca egzaminacyjna zostanie przesłana na wskazany przez Słuchacza adres e-mail,  w tym dniu, najpóźniej do godziny 14.00. Słuchacz ma obowiązek odesłać pracę egzaminacyjną na adres email liceumkk@gmail.com do dnia 30 stycznia 2021r. do godz. 20.00 lub   dostarczyć wykonaną prace egzaminacyjną osobiście albo przez posłańca w dniu 30 stycznia 2021r. do kancelarii szkoły przy ul. Grunwaldzkiej 27 w Kędzierzynie-Koźlu w godzinach od 14.00 do 20.00.

 

 

§ 3

Niniejsze zarządzenie  wchodzi w życie z dniem 18 stycznia 2021 r.

 

 

 

 

/-/ Marian Saska

Dyrektor szkoły

 

 

 

 

 

 

 wstecz
hermesbirkinae parsmovies