X
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień
dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności.
Fundacja Dla Dobra Publicznego
Tło:

Bezpłatne szkolenia i doradztwo zawodowe w ramach projektu "Aktywni i kompetentni".

Celem ogólnym projektu „Aktywni i kompetentni” jest zaktywizowanie społeczne i zawodowe 84 osób bezrobotnych ( w tym 50 kobiet) do końca trwania projektu, przeciwdziałając tym samym ich wykluczeniu społecznemu.

 Oferowane wsparcie w projekcie:

 Zakres wsparcia w ramach projektu obejmuje udział każdego uczestnika w dwóch etapach:

Etap 1 szkoleniowy obejmujący udział uczestnika w wybranym 128 godzinnym kursie:

 • Specjalista/ka ds. sprzedaży z obsługą magazynu oraz wózkiem jezdniowym (z modułem nauczania  języka angielskiego lub niemieckiego) – 2 grupy.

 • Specjalista/ka ds. administracyjno-biurowych z elementami kadr i księgowości MŚP (z modułem nauczania  języka angielskiego lub niemieckiego) -1 grupa.

 • Opiekun/ka dzieci, osób starszych i niepełnosprawnych (z modułem nauczania  języka angielskiego lub niemieckiego) - 2 grupy.

 • Specjalista/ka ds. pozyskiwania funduszy europejskich oraz innych źródeł finansowania zewnętrznego z językiem angielskim 1 grupa.

 • Kurs spawania metodą MAG (z modułem nauczania  języka angielskiego lub niemieckiego) -1 grupa.


Uruchomienie danego modułu językowego w danym kursie zawodowym uzależnione będzie od zebrania odpowiedniej liczby osób na dany moduł. Oferowany w ramach powyższych kursów moduł nauczania języka angielskiego albo niemieckiego nauczany będzie w stopniu podstawowym. Z uwagi na powyższe  przy rekrutacji pierwszeństwo będą miał osoby nie znające wybranego do nauki języka. Języki obce nauczane będą za pomocą innowacyjnej metody nauczania języków obcych za pomocą kursów i systemu SITA umożliwiających nabycie podstaw porozumiewania się w języku obcym w ciągu 60 godzin nauki.

Etap 2 realizowany równolegle z etapem pierwszym (a także po jego zakończeniu) obejmujący:

 • udział uczestnika w 44 godzinnym szkoleniu z aktywnego poszukiwania pracy z modułem przedsiębiorczości,

 • poradnictwo indywidualne doradcy zawodowego w wymiarze min. 8  godzin na osobę którego celem jest opracowanie dla każdego uczestnika Indywidualnego Planu Działania oraz pomoc w poszukiwaniu pracy (coaching) i wdrożeniu się do  pracy  (trening pracy) w przypadku jej podjęcia w ramach projektu.

Uczestnicy projektu.

 Do udziału w projekcie zapraszamy osoby bezrobotne, zamieszkujące  w województwie opolskim, będące w wieku aktywności zawodowej (15-64 lata) zagrożone wykluczeniem społecznym z powodu bezrobocia.

Priorytetowo traktowane będą osoby bezrobotne:

 • powyżej 45 roku życia,
 • długotrwale bezrobotni,
 • zamieszkujące na obszarach wiejskich
 • nie znające języka angielskiego lub niemieckiego i deklarujące naukę jednego z tych językó

 

Ze względu na status uczestników przewidziany w projekcie, Projektodawca zakwalifikuje uczestników Projektu zgodnie z przyjętymi proporcjami:

 • 50%  uczestników stanoewić będa osoby które ukończyły 45 rok życia
 • 60% uczestnikow stanowić będą kobiety.

 

Poniżej prezentujemy 4 kroki jak można zgłosić swój udział w projekcie.

KROK 1

Zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie  

pobierz regulamin uczestnictwa w projekcie


KROK 2

Wypełnienie  formularza zgłoszenia

pobierz formularz zgłoszeniowy

pobierz formularz zgloszeniowy

KROK 3

Przekaż wypełniony formularz zgłoszeniowy  osobiście lub prześlij pocztą listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres biura projektu  tj:

Fundacja Dla Dobra Publicznego

Biuro projektu: "Aktywni i kompetentni"

 Ul. Grunwaldzka 27, 47-220 Kędzierzyn – Koźle,

e-mail: aktywni@fddp.pl

Nie czekaj i już dziś prześlij dokumenty zgłoszeniowe - liczba miejsc ograniczona.

 W razie ja jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa zapytania pod nr telefonu 77 483 48 95

KROK 4

Po weryfikacji formalnej przesłanego formularza zaprosimy Pana/Panią na rozmowę kwalifikacyjną z doradcą zawodowym, której celem bedzie ocena predyspozycji w kierunku wybranego szkolenia.  

 W razie ja jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie Państwa zapytania pod nr telefonu 77 483 48 95

 wstecz
hermesbirkinae parsmovies